TASARIM DESTEĞİ

TASARIM DESTEĞİ

1. TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 • a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık 300.000 ABD Doları’na kadar,
 • b) Yurt dışı birimlerinin;
  • 1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık 100.000 ABD Doları’na kadar,
  • 2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık 200.000 ABD Doları’na kadar,
 • c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık 50.000 ABD Doları’na kadar,
 • ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık 150.000 ABD Doları’na kadar,
 • d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınacak olan danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık 200.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

2. TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ

 • a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık 150.000 ABD Doları’na kadar,
 • b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;
  • 1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık 50.000 ABD Doları’na kadar,
  • 2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık 100.000 ABD Doları’na kadar,
 • c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 50.000 ABD Doları’na kadar,
 • ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık 200.000 ABD Doları’na kadar,
 • d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

3. TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

 • a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam 1.000.000 ABD Doları’na kadar,
 • b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam 250.000 ABD Doları’na kadar,
 • c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam 150.000 ABD Doları’na kadar, proje bazında % 50 oranında desteklenir.