T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

Yurt dışı birim kira, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Eğer ihracat yapmak istiyor, destek arıyorsanız

Eğer ihracat yapmak istiyor, destek arıyorsanız

Destek, Teşvik, Hibe Programlarını duyuyor ama nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız,

İşveren olarak bazı harcamalarınız cebinizde kalsın istiyorsanız,

Doğru Yerdesiniz.

İhracat Sizden

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ 2010/6 SAYILI TEBLİĞİ

Destek Süresi ve Desteklenen Birim Sayısı

4 yıl ve 25 (yirmibeş) yurt dışı birim

Kimler Yararlanabilir

Türkiye'de sınai-ticari (ÜRETİM) ve ticari (PAZARLAMA) faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları.  

Başvuru Süresi

Ödeme Belgesi tarihinden itibaren 6 ay.  

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

Devamı

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar

Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar

  • Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  • Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  • Şirketin, en az % 51′ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
  • Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51′ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Devamı