Anasayfa / Ekonomi Bakanlığı Destekleri / PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların bir bölümünün Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmaktadır.

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri %50 oranında ve her bir Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları’na kadar destek verilir.

ISO 14001, 22000, 27001, 50001 Belgeleri, CE işareti gibi destek kapsamındaki belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Başvuru Süresi: Pazara giriş belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay.