Anasayfa / Ekonomi Bakanlığı Destekleri / PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

1. YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen ihracata yönelik yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında iki şirket çalışanının ulaşım ve konaklama (oda+kahvaltı) giderleri desteklenir.

Her takvim yılı içerisinde şirket başına 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi, gezi başına 10 güne kadar desteklenir.

2. RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ

Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;

  • a) Uluslararası şirketlerden/kuruluşlardan satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler,
  • b) Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası şirketlerden/kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler

şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Rapor ve yurt dışı şirket alım desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin Ekonomi Bakanlığı’na ön başvuruda bulunmaları ve ön onay almaları gerekir.

3. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenir.

İşbirliği kuruluşunun program başlangıç tarihinden en az üç ay önce program taslağı ve tahmini bütçesi ile Bakanlığa başvuruda bulunması gerekir. Bakanlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.

4. E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında, e-ticaret sitesi başına yıllık 2.000 ABD Doları’na kadar, yıllık toplam 10.000 ABD Doları’na kadar destek sağlanır.

Destekten e-ticaret sitesi başına 3 yıla kadar yararlanılabilir.

Şirketlerin destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir.