Anasayfa / Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların bir bölümü devlet tarafından karşılanmaktadır.