Anasayfa / İhracat Destekleri / Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, yurt dışı birime ilişkin ilk destek başvurusuna yönelik belgeleri onaylamadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde söz konusu birimi yerinde inceler ve “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunu” doldurarak söz konusu şirketin destek başvurusunda bulunduğu İBGS’ye/Bakanlığa iletirler. Form sonucu Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin olumlu görüş vermesi söz konusu birimin 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, ilgili birime ait kira tutarının rayice uygun olduğunu ve ilgili birimde Türk ürünlerinin pazarlandığını gösterir. Olumsuz görüş bildirmeleri durumunda İBGS ilgili birimi destek kapsamından çıkartır ve söz konusu birime ilişkin sonuçlandırılmayı bekleyen başvuruları değerlendirmeye almaz.

2-) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Pazarlanan ana ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması koşuluyla, ticari gereklilikler nedeniyle sınırlı miktarda tamamlayıcı ürün (aksesuar, yan ürün vb.) niteliğinde Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin bulunduğu birimler de Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri tarafından olumlu Türk Malı imajına katkı sağladığı yönünden raporlanması halinde desteklenir.

3-) Kira ödemeleri bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Diğer taraftan kira desteği başvurularında (reyonlara ilişkin komisyon ödemeleri hariç) fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık olarak belirlenemediği durumlarda kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması ve bu yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılması gerekir.

4-) Destek programı kapsamında 6 (altı) aydan daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde ödemeler, altışar aylık dönemler itibarıyla “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunun” ibrazını müteakip gerçekleştirilir.

5-) Destek kapsamında ibraz edilen kira sözleşmesinde belirtilen ve aynı adreste bulunan birden fazla birim için (Örnek: Mağaza+Depo) ortak bir kira bedeli belirlenmiş ise, bu birimler tek birim olarak değerlendirilir ve hesaplama, limiti yüksek olan birime göre yapılır. (Örnek: Yukarıda verilen örnekte mağazanın limitleri esas alınır.)

6-) Aynı sözleşme ile bir mağaza zincirinin bir ya da birden çok mağazasında reyon kiralanması durumunda bu sözleşme konusu reyon veya reyonlar tek bir birim kabul edilir.

7-) Mağaza ya da marketlerde şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiraladığı belirli bölümler reyon olarak değerlendirilir.

8-) Cadde ya da alışveriş merkezleri içerisindeki koridorlar üzerinde Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiralanan kiosklar mağaza olarak değerlendirilir.

9-) Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depolama hizmeti alımı da depo kiralama olarak değerlendirilir.

10-) Türkiye’deki ana şirket doğrudan yurt dışında birim kiralayabilir. Ayrıca, Türkiye’deki ana şirketin yurtdışındaki şubeleri veya organik bağı bulunan şirketler yurt dışında birim kiralayabilir.